Werkwijze

Koopmans hecht veel waarde aan een sterke samenwerking. Wij zijn van mening dat we door een goede interne én externe samenwerking de beste resultaten kunnen boeken. Ook met onderwijsinstellingen zoeken wij de samenwerking op, omdat studenten ons, met hun frisse blik, kunnen helpen aan innovatieve ideeën, systemen, processen of oplossingen.

Koopmans Werkwijze

Passend bij onze kernwaarden Teamwork, Innovatief en Verantwoordelijk werken wij bij Koopmans samen slimmer volgens de Koopmans Werkwijze. Deze manier van procesmatig werken hebben wij ingevoerd om de efficiency te verhogen en faalkosten te verlagen. Dankzij de Koopmans Werkwijze kunnen wij optimaal inspelen op de geïntegreerde klantvraag. Als ontwikkelende bouwer hebben wij alle disciplines hiervoor in huis en voeren wij steeds vaker de regie over de ontwerp- en engineeringfase. De Koopmans Werkwijze kent een gefaseerde projectbenadering. In de animatie leggen we onze Koopmans Werkwijze stap voor stap uit.

BIM

Dankzij onze kennis en ervaring met BIM zijn wij voor onze opdrachtgevers en co-makers een sterke partner voor de engineering en realisatie van bouwprojecten. Het Bouw Informatie Model zetten wij in om binnen een project LEAN te werken. Dit 3D-model neemt een centrale plek in binnen alle fases van een project. In het model verzamelen we alle relevante informatie van alle betrokken partijen. Het resultaat is één BIM-model. Elke partij heeft toegang tot alle informatie over het project.
Het 3D-model geeft tijdens de ontwerpfase inzicht in de bouwkundige en installatietechnische componenten van het gebouw. Hierdoor is het makkelijker om de verschillende keuzemogelijkheden vast te stellen. Potentiële problemen kunnen al in de ontwerpfase worden opgespoord en hersteld. In de realisatiefase biedt het BIM-model betere controle- en bewakingsmogelijkheden. Het bouwproces wordt met animaties gevisualiseerd, een perfecte methode om informatie over het bouwproces te laten zien. In de gebruiksfase wordt beheer- en onderhoudsinformatie in het model ‘as built’ vastgelegd. Vanuit eerdere fases wordt alle informatie over het gebouw en de materialen, opgenomen in het BIM-model. Met het model ‘as built’ verzekeren wij de kwaliteit van het beheer en onderhoud van het project.

Design & Build

Koopmans neemt in Design & Build-opdrachten de verantwoordelijkheid vanaf het ontwerp tot en met de realisatie en vaak ook de nazorg (Maintenance) van het project. Uiteraard allemaal volgens het vastgestelde Programma van Eisen. Gedurende het gehele traject is Koopmans volledig verantwoordelijk én de enige gesprekspartner.