Contract ondertekend voor bouw Campus Terschelling

03 feb 2016

Koopmans gaat samen met woningcorporatie De Veste op Terschelling een nieuwe Campus realiseren voor het Maritiem Instituut Willem Barentsz. Dinsdag 2 februari 2016 ondertekenden Hans Smit (directievoorzitter Koopmans) en Janine Gerardts (directeur-bestuurder van De Veste) het contract van gunning. Het plan wordt gerealiseerd op basis van design & build.

Het nieuwe complex komt te liggen in het bos- en duingebied dat grenst aan West-Terschelling. Het plan bestaat uit de realisatie van vier woongebouwen met in totaal 204 studentenkamers, een voorzieningengebouw met studieruimte, fitnessruimte en bar, maar ook de complete terreininrichting met infrastructuur, sportveld en carports voor fietsen. Het zal zich naadloos voegen in het glooiende landschap van het omringende dennenbos en ook tussen de gebouwen komen nieuwe bomen. Daarnaast bouwt Koopmans nog 16 woningen volgens het concept beterBASIShuis.

Het terrein wordt nu bouwrijp gemaakt en in het voorjaar start de bouw van de zestien woningen en daarna volgt de bouw van de Campus.